Ezgi Baştuğ
Istanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü programında eğitimine 2012 yılından beri devam etmekte ve aynı zamanda BUDA Mimarlık’ta mimar olarak çalışmaktadır. Odaklandığı çalışma ve araştırma alanları, tasarım eğitimi, tasarımcıların bilişsel süreçleri, tasarımda dijital ortam ve örüntülerdir. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur. BUDA Mimarlık’ta çalışırken, TAK Kıyıköşe yarışmasında birincilik, Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Yarışması’nda mansiyon ödülü alan projelerde yer almıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında birçok çalıştaya katılmış ve dijital üretim yöntemleri, sayısal tasarım ve doğadan esinli örüntülerle ilgili farklı çalıştaylar yürütmüştür.

Nimish Biloria
mimar ve Hollanda’da TU Delft üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Hyperbody projesinde Asistan Profesördür. Eğitim yıllarında CEPT’te (Ahmedabad, Hindistan) medya ve mimarlık ilişkisi üzerine araştırma projelerine dahil olduktan sonra disiplinler arası ilgisini, yeni teknolojiler ve tasarım üzerine uzmanlaştığı, Londra’da Architectural Association’da sürdürdü. TU Delft’te doktorasını yeni gelişen gerçek zamanlı etkileşimli mekanlar üzerinde çalışarak tamamladı.

Dr. Biloriaders vermenin yanısıra, Hyperbody projesinin araştırma müdürü olarak, bilgisayar destekli edimsel (performative) ve sürdürülebilir mimari ve şehircilik tasarım çözümleri üzerine çalışmaktadır.

Ekmel Ertan
küratör, sanatçı ve eğitimci olarak çalışır. Sanat ve teknoloji alanında araştırma, sanatsal üretim ve sergileme yapan, İstanbul’da kurulu BİS Beden İşlemsel Sanatlar Derneğinin – amberPlatform olarak bilinir- kurucusu ve sanat yöneticisidir. 2007’den beri gerçekleştirilmekte olan amber Sanat ve Teknoloji Festivalinin yöneticisi ve küratörü, 2009’da başlayan amber Sanat ve Teknoloji Konferansının kurucusudur. Ertan sanat ve teknoloji bağlantılı çeşitli Avrupa Topluluğu destekli uluslararası projenin yerel koordinatörü veya yöneticiliğini yapmaktadır. Ertan Amerika, Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’de fotoğraf ve yeni medya çalışmalarını sergilemiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesinden Elektronik ve Haberleşme mühendisi olarak mezun oldu, Yıldız Teknik Üniversitesinden Etkileşimli Medya Tasarımı master derecesini aldı. Turkiye (Netaş), Almanya (Alcatel SEL, Stuttgart) ve Belçika’da (Bell Labs. Alcatel, Antwerp) tasarım mühendisi olarak çalıştı. İstanbul’a 1997-2005 arasında kendi multimedya tasarım şirketini yürüttü. 1999′dan bu yana Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi görsel tasarım bölümleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi TBT programında yeni medya tasarımı, proje geliştirme, tasarım için programlama gibi dersler verdi. Halen Yeditepe Üniversitesinde ders vermektedir.

Mutlu Güngör
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2011 yılında mezun olduktan sonra DBArchitects’te çalışmaya başladı. 2012’de başlamış olduğu İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Yüksek Lisans Programı eğitimi süresince çeşitli uluslararası çalıştaylara katılmış, dijital üretim teknikleri ve doğadan esinli örüntüler üzerine çalıştaylar yürütmüştür. Aynı zamanda çeşitli mimarlık ofislerinde çalışmış olup freelance projeler üretmiştir ve halen devam etmektedir. Sayısal/Hesaplamalı tasarım, interaktif tasarımlar, dijital üretim teknikleri ilgi alanları olup bu ilgi alanlarındaki birikimlerini mimarlık dışında farklı platformlarda değerlendirmeye çalışmaktadır.

Nilüfer Kozikoğlu

Paola Tognazzi
Paola Tognazzi Milano’da IED’de endüstriyel tasarım okudu; Amsterdam SNDO sanat okulunda, Cunningham tekniği, David Zambrano ile Alçaktaş uçuş tekniği, Beden Zihin Merkezleme tekniği üzerine çalıştı. 2001’de Etkileşimli sahne teknikleri ve dans tiyatrosu yönetmeni derecesi ile mezun oldu. Nobody’de Sasha Waltz’ın asistanlığını yaptı, Japonya’da Min Tanaka ile çalıştı, Berlin’de Nir of Vollf- Total Brutal’de, Milano’da Studyo Azzuroda etkileşimşli operalarda prodüktör olarak çalıştı. 2008’de kendi şirketi Wearable Dynamics’i kurdu. Çalışmaları etkileşimli sistemlerin duygusal etkisini araştırmaya, seyirciyide dahil ederek duyusal farkındalıklarını arttırmaya yoğunlaşmıştır. Şu anda Eindhoven Teknoloji ve Yenilikçilik Üniversitesinde 3B baskı ile üretilmiş giyselerle etkileşimin fiziksel dinamikleri üzerine bir araştırmada çalışıyor.

Tuğçe Tuna
‘Bedenin beyinle ve yerçekimiyle olan ilişkisini araştırıyor…’

Akademisyen, çağdaş dans ve disiplinlerarası performans sanatçısı koreograf, beden okuyucu. 1983 yılından bu güne dans eden Tuğçe Tuna, 1993’den beri uluslararası festival, akademi ve organizasyonlarda; koreograf, çağdaş dans ve hareket teknikleri eğitmeni, dansçı, performans sanatçısı ve sanat terapisti olarak yer almaktadır. 1996 yılından beri başta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans ASD’nda ders vermeye başlamış, halen Doç. olarak çalışmalarına devam etmektedir. Farklı koşularda olan bedenlerle üretmeye ve araştırmaya odaklanan sanatçı, 2001 yılından beri farklı fiziksel özellikleri olan kişilerle ‘Farklı Bedenlerle Dans’ projesini yürütmekte, gösterilerine ve atölye çalışmalarına devam etmektedir.
Tuğçe Tuna ‘bedeni; yaşanılan, kişinin kendi politikasını sürdürdüğü alan’ olarak değerlendiriyor.

Belçika’da doğan sanatçı, İstanbul’da yaşamaktadır.

Şafak Uysal
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olduktan sonra, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde beden-mekan ilişkisine odaklandığı yüksek lisans çalışmalarını ve daha sonra da mimarlık ile imaj-üretme teknolojileri arasındaki ilişkiye odaklandığı doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra, uzun süredir çağdaş dans ve tiyatro alanında dansçı, koreograf ve kültür yöneticisi olarak faaliyet göstermektedir. Halen temel tasarım, mimari / iç mimari tasarım ve sinema-mimarlık ilişkisi üzerine dersler vermekte; bilgi ve tecrübenin tarihsel olarak çerçevelenmesinde mimarlığın rolü üzerine kuramsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Jaime de Val
meta-medya sanatçısı, filozof, performanscı Reverso’nun (www.reverso.org) yöneticisi ve METABODY Projesinin (www.metabody.eu) koordinatörüdür. Jaime sanat teknoloji, eleştirel kuram ve aktivizm kesişiminde disiplinlerarası projeler geliştirir ve Avrupa’da, Kuzey ev Güney Amerika’da sergiler.  Projeleri bedenselleştirme, algı ve duygulanım kavramlarına yeni tanım önerileri ilegünümüz kontrol toplumunun varoluşsal temellerini sorgular.

Robert Wechsler
koreograf, danscı ve  teknolojiyi performans sanatında kullanmak üzere etkileşim yöntemleri geliştiren bir araştırmacı.Sensörlere ve elektroniğe ilgisi, ilk kez bedenine elektronik gereçler iliştirerek dans ettiği 70’lere kadar geri gidiyor.  Etkileşimli ve bilgisayar destekli dans/performans kumpanyalarının ilklerinden olan Palindrome’un kurucu ve yöneticisi.

New York Devlet Üniversitesinde dans lisansını tamamlayıp, New York Üniversitesinde koreografi masterı yaptı. 10 yıl New York’ta Merce Cunningham ve John Cage’le çalıştı. Palindrome’la Berlin’de Transmediale’de “En İyi Etkileşimli Sanat” ödülünü aldı. 2006 2006 yılları arasında Hull Üniversitesinde İngiltere’nin ilk Dijital Performans Master programını yönetti. Leonardo, IEEE Technology and Society Magazine, Ballet International, Dance Magazine, Dance Research Journal, Nouvelle de Danse, Der Tanz der Dinge’de dans ve teknoloji üzerine yazıları yayınlandı. yayına hazırlanan “Görsel Hareket Takibi Sistemleri ve Engelliler ve Otistikler için Performans Sanatları” adlı kitabın ortak yazarı. Almanya’da Weimar’da yaşıyor.